Sacensību kalendārs / Arhīvs

Notikums:
Kuldīgas novada sporta skolas ceļojošā 46. Kuldīgas kausa izcīņa šahā
Datums:
17.09.2010 - 18.09.2010
Vieta:
Kuldīgas novada sporta skolas šaha nodaļa - Kalna ielā 6, Kuldīga

Apstiprinu:

Kuldīgas novada sporta skolas direktors

2010. gada ______________________

Apstiprinu:

Lielmeistare Dana Reizniece

2010. gada ______________________

NOLIKUMS

Kuldīgas novada sporta skolas ceļojošā 46. Kuldīgas kausa izcīņa šahā

Lielmeistares Danas Reiznieces individuālo balvu izcīņa šahā

1. LAIKS UN VIETA.

Sacensības notiek 2010.gada 17. - 18. septembrī Kuldīgas novada sporta skolas šaha klubā, Kalna ielā 6. Sākums 17. septembrī plkst. 13.00. Telefons informācijai 33 23920; 26816090

2.VADĪBA.

Sacensības organizē un vada Kuldīgas novada sporta skolas šaha nodaļa. Galvenais tiesnesis Viktors Šteinbergs.

3. DALĪBNIEKI.

Notiek individuālās sacensības šahā ar komandu ieskaiti. Var piedalīties šahisti, kas dzimuši 1994.gadā un jaunāki ar ne zemāku kā 1. sporta klasi. Komandas ieskaiti dod divi zēni un viena meitene.

4.REGLAMENTS.

Sacensības tiek rīkotas pēc FIDE noteikumiem. Šveices sistēma 7 kārtās. Apdomas laiks katram dalībniekam pirmās trīs kārtās 30 min., pārējās kārtās 40 minūtes uz visu partiju.

Komandu ieskaitē vienāda punktu skaita gadījumā: 1) individuālo vietu summa, 2) augstāka individuālā vieta.

17.septembris plkst. 13.10 - 14.10 1 .kārta

plkst. 14.20 - 15.20 2.kārta

plkst. 15.30 - 16 .30 3.kārta

18.septembris plkst. 10.00 - 11.20 4.kārta

plkst. 11.30 - 12.50 5.kārta

plkst. 13.40 - 15.00 6.kārta

plkst. 15.10 - 16.30 7. kārta

plkst. 17.00 sacensību noslēgums un uzvarētāju apbalvošana.

5. APBALVO Š ANA.

Uzvarētāju komanda tiek apbalvota ar ceļojošo kausu, katrs dalībnieks ar diplomu un medaļu. 2. – 3. vietu ieguvēji ar diplomiem un medaļām.

Individuālajā vērtējumā ar diplomu un piemiņas velti tiek apbalvoti trīs labākie zēni un meitenes. Uzvarētājs saņem Danas Reiznieces kausu.

6.DALĪBAS MAKSA.

Visus izdevumus sedz komandējošā organizācija vai paši dalībnieki. Dalības maksa katram dalībniekam 1,- Ls.

7. PIETEIKUMI.

Iepriekšējā pieteikšanās līdz 2010. gada 15. septembrim. Vārdiskie pieteikumi iesniedzami 17. septembrī līdz plkst. 12.30. Par dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību sacensībām atbild paši dalībnieki vai organizācija, kas piesaka dalībniekus startam.

Kuldīgas novada sporta skolas šaha nodaļa.

Organizētājs:
Kuldīgas novada sporta skolas šaha nodaļa