Events Archive

Notikums:
Rumbas kauss - 2010
Datums:
15.10.2010 - 16.10.2010
Vieta:
Kuldīgas novada sporta skolas šaha nodaļa - Kalna ielā 6, Kuldīga

Apstiprinu:

Kuldīgas novada sporta skolas direktors

2010. gada ______________________

NOLIKUMS

Kuldīgas novada sporta skolas

ceļojošā „Rumbas kauss — 2010” izcīņa šahā

1. LAIKS UN VIETA.

Sacensības notiek 2010.gada 15. - 16. oktobrī Kuldīgas novada sporta skolas zālē, Kalna ielā 6. Sākums 15.oktobrī plkst. 13.00. Telefons informācijai 33 23920; 26816090

2.VADĪBA.

Sacensības organizē un vada Kuldīgas novada sporta skolas šaha nodaļa. Galvenais tiesnesis Viktors Šteinbergs.

3. DALĪBNIEKI.

Sacensībās uzaicināti piedalīties šahisti no Rīgas, Liepājas, Dundagas, Jūrmalas, Jēkabpils, Rēzeknes, Daugavpils, Jelgavas, Kuldīgas un Lietuvas.

Komandā startē 4 zēni un 1 meitene, kas dzimuši 1998.gadā un jaunāki.

4.REGLAMENTS.

Sacensības tiek rīkotas pēc FIDE noteikumiem. Notiks komandu sacensības pēc Šveices sistēmas. Sacensību sistēmu var mainīt atkarībā no pieteikto komandu skaita.

Apdomas laiks katram dalībniekam 40 minūtes uz visu partiju.

Individuāli vienāda punktu skaita gadījumā vietu nosaka pēc komandas ieņemtās vietas.

Komandām:

a) izc ī n ī to punktu skaits; b) savstarpējā mača rezultāts; c) uzvarēto maču skaits;

d) augstāka vieta pie pirmā galdiņa.

15.oktobris plkst. 13.00- 14.20 1 .kārta

plkst. 14.35-15.55 2.kārta

plkst.16.10-17.30 3.kārta

16.oktobris plkst. 1 0.00 - 11 .20 4.kārta

plkst. 11.30-12.50 5.kārta

plkst. 14.00-15.20 6.kārta

plkst. 15.35-16.55 7.kārta

plkst. . 17.10 sacensību noslēgums un uzvarētāju apbalvošana.

5. APBALVO Š ANA.

Uzvarētāju komanda tiek apbalvota ar ceļojošo kausu. 1. – 3. vietas ieguvēju komandu dalībnieki un treneris tiek apbalvoti ar diplomu, medaļu un piemiņas velti. 4. – 6. Vietas ieguvēju komandas dalībnieki un treneris tiek apbalvoti ar diplomu un piemiņas velti. 1. vietas ieguvēji pie galdiņiem tiek apbalvoti ar diplomiem un piemiņas veltēm.

6.DALĪBAS MAKSA.

Visus izdevumus sedz komandējošā organizācija vai paši dalībnieki. Dalības maksa komandai 10,- Ls.

7. PIETEIKUMI.

Iepriekšējā pieteikšanās līdz 2010.gada 11. oktobrim. Vārdiskie pieteikumi iesniedzami 15.oktobrī līdz plkst. 12.00. Par dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību sacensībām atbild paši dalībnieki vai organizācija, kas piesaka dalībniekus startam.

Kuldīgas novada sporta skolas šaha nodaļa.

Organizētājs:
Kuldīgas novada sporta skolas šaha nodaļa