23.03.2008  - SACENSĪBAS - Latvijas 2008.gada šaha čempionāta fināls un atlase uz Pasaules un Eiropas čempionātiem zēniem līdz 8 gadu vecumam


Nolikums

 LR 2008.gada šaha čempionāta finālam un atlasei uz Pasaules un Eiropas čempionātiem zēniem līdz 8 gadu vecumam.


 1. Mērķi un uzdevumi.

 1. Šaha popularizācija.

 2. Visjaunāko šahistu spēles prasmes līmeņa paaugstināšana.

 3. LR izlases dalībnieku noskaidrošana

 2. Vieta un laiks.

  Maltas šaha klubā (2.vidusskola, Sporta iela 5, Malta, Rēzeknes rajons) no 2008.gada 11.līdz 13.aprīlim. Sākums 11.04.2008.plkst. 16.00.reģistrācija no 14.00

3. Dalībnieki.

  LR jaunie šahisti, kas dzimuši 2000.gadā un janāki ar vismaz 3.sporta klasi.

4. Sacensību norise.

  FIDE noteikumi, Šveices sistēma 7 kārtās. Apdomas laiks 1 stunda uz partiju katram dalībniekam. Partiju pieraksts obligāts. Galvenais tiesnesis P.Šostaks (Malta, Valsts kateg.)

5. Dalībnieku uzņemšanas noteikumi.

 1. Dalībnieku izdevumi uz personīgā vai komandējošo organizāciju rēķina.

 2. Par savu veselības stāvokli atbildīgi paši dalībnieki.

 3. Naktsmītne 3,50 LVL par 1 nakti 1 cilvēkam.

 4. 11.04.08. plkst.19.00 atpūtas vakars, diskotēka.

 6. Pieteikumi.

  Līdz 2008.gada 8.aprīlim.

  1. Telefoniski 26131148 (P.Šostaks)

  2. Fakss - /6/46211845 (Maltas bērnu un jauniešu centrs)

  3. E-pasts bjc.malta@lvnet.lv

 7. Uzvarētāju noteikšana.

  Pēc iegūto punktu skaita. Papildus kritēriji vienāda punktu skaita gadījumā tiks paziņoti pirms sacensību sākuma.

8. Uzvarētāju apbalvošana

  1-3.vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem un naudas balvām. Iespējamas pārsteiguma balvas un reitingbalvas. 1.-2.vietas ieguvēji iegūst tiesības LR izlases sastāvā startēt Pasaules un Eiropas 2008.gada čempionātos.
   

  Nolikumu sastādīja:P.Šostaks

  /mob.26131148/