Daugavpils čempionāts dambretē 1. - 9. klases skolēniem

 

Daugavpils šaha-dambretes klubs "Наш город"Avīze “Наш город” organizē 18.februārī plkst. 15-00 tradicionālo dambretes  turnīru  1. - 9. klases skolēniem (pilsētas čempionāts dambretē skolēniem individuālajā ieskaitē).  Spēcīgie sportisti tiks godalgoti ar diplomiem un dāvanām, ko sniedz avīze “Наш город”.

 

 

Nolikums