Šaha festivāls "Latgales pavasaris - 2010"   / 07 – 09.05.2010 /