Šaha festivāls "Latgales pavasaris"   / 23. - 24.05.2009 /